Hamertenen

Na een hamerteencorrectie is het belangrijk dat de chirurgische wonden steeds mooi afgedekt blijven zolang er hechtingen aanwezig zijn. Hierbij spreekt men van een droog aseptisch verband. De thuisverpleegkundige zal volgens het voorschrift om de 2 dagen de wonde komen verzorgen. Bij het aanleggen van het verband moet er op gelet worden dat men geen tractie op de hamerteen naar boven toe brengt.
Na de 1e controle in het ziekenhuis blijft het verband nog 2 dagen op de wonde. Na deze 2 dagen mag het verwijderd worden en kan er een douche worden genomen. Er wordt aangeraden om pas na 5 dagen na de 1e controle een bad of voetbad te nemen zodat de wonde niet gaat verweken.
Indien uw hamerteen wordt gefixeerd door een uitwendig pinnetje, dan moet dit pinnetje onder verband blijven tot de volgende controle (+/- 5 weken postoperatief). Na een radiografische controle zal de pin worden verwijderd. Hierna dient het wondje op de top van de teen nog 2 dagen afgedekt te blijven.
Wanneer de chirurg merkt dat de teen wat teveel omhoog staat bij de 1e controle, kan er worden aangeraden om een plantair lusje aan te brengen. Dit zal u worden uitgelegd door de verpleegkundige.
Er dient een lusje te worden aangelegd aan de basis van de omhoogwippende teen (of tenen) door middel van een opengevouwen kompresje. Er wordt dan een licht tractie uitgeoefend naar de onderkant van de voet (plantair), het kompres wordt dan met een stevige pleister gefixeerd. Eventueel lange uiteinden van het kompres kunnen worden bijgeknipt. Op deze wijze wordt de teen mooi in de rij van de andere tenen gehouden. Zie onderstaande tekening.

Plantair lusje (bovenaanzicht)
Plantair lusje (onderaanzicht)